Number Generator

De Nummer Generator kan verschillende soorten nummers genereren en valideren. Selecteer het nummersoort en het aantal nummers dat je wil genereren.

Het is mogelijk om goede of juist foutieve nummers te genereren (voor test doeleinden).

Optioneel kun je de onder (minimum) en boven (maximum) grenzen aangeven.

Naast genereren, kun je ook nummers valideren. Selecteer het nummersoort wat je wil valideren en plak de te valideren nummers in de resultaat box (een nummer per regel).

                 A-nummer (GBA)                 A-nummer (GBA-2013)                 Bankrekeningnummer                 IBAN (NL)                 Sofinummer                 BSN                 Datum (jjjjmmdd)                 EAN-13                 EAN-18                 ISBN-10                 ISBN-13             
Number 
Valid     Invalid 
Minimum 
Maximum 
    

Alle nummers worden willekeurig gegenereerd en zijn uitsluitend bedoeld voor test doeleinden.