Mnemonics
Mnemonics is de naam van de werkmaatschappij die in 1998 door Marcel Heijmans is opgezet voor het uitvoeren van innovatieve software ontwikkeling projecten.

Vanaf het begin is er veel expertise opgebouwd in met name complexe Java Enterprise systemen (Java EE) en de verschillende ontwikkelmethodieken, zoals RUP en de meer Agile technieken XP en Scrum.

De naam Mnemonics komt uit de microprocessor machinetaal instruktie-set. Een microprocessor voert instructies uit op basis van zogenaamde operatie codes (opcode). Aangezien deze opcodes bestaan uit (hexadecimale) getallen, is dit geen handige manier van programmeren. Vandaar dat programmeren ook wel coderen wordt genoemd. Om het programmeren te vereenvoudigen is een low-level programmeertaal ontwikkelt, die per microprocessor verschilt. Deze assembleertaal is een symbolische weergave van de onderliggende machinetaal van de desbetreffende microprocessor. De symbolen worden Mnemonics genoemd en zijn vaak drie of vier letterige afkortingen van de instruktie omschrijving. In de jaren 70 en 80 was assembler "de" manier om snelle en kleine programmatuur te ontwikkelen, aangezien de snelheid van de hardware nog te wensen over liet. Met het sneller worden van de computers en het complexer worden van de software is het gebruik van assembler terug gedrongen naar een niche markt.

"Hoewel ik zelf sinds 1987 niet meer in assembler werk, vind ik de naam Mnemonics toch kenmerkend voor mijn bedrijf". "Het appelleert aan de karakteristieken zoals: snelheid, klein, licht, prestatie en efficiëntie".

Volgens de Merriam-Webster's online Dictionary is het woord Mnemonics toegevoegd aan de Engelse taal rond 1721. Het betekent: een proces of techniek om het geheugen te verbeteren of te ontwikkelen.

Het uitspreken van de naam Mnemonics, blijkt voor veel niet Engels-talige mensen een probleem.
Bij de meeste Engelse woorden die starten met een medeklinker gevolgd door een "n" is deze eerste letter silent en wordt dus niet uitgesproken ("knowledge", "knight", "gnome", "mnemonics").

Salvidas® levert producten en diensten waarmee ouderen, alleenstaanden op respectabele wijze de zelfstandigheid, vrijheid en controle over hun leven behouden.
De producten en diensten van Salvidas® bieden ouderen een hoge mate van veiligheid, doordat deze producten en diensten op een comfortabele wijze en met een menselijke maat de gewenste ondersteuning bieden.

Het Salvidas Alarm is het eerste product in Nederland dat op dagelijkse basis signaleert of de gebruiker nog in staat is op een 'groene alarmknop' te drukken. Zo niet, dan wordt de vooraf ingestelde 'Redder in Nood' ingelicht door middel van een bericht. De 'Redder in Nood' kan dan direct contact zoeken met de (oudere) alleenstaande en indien nodig snel hulp inschakelen. De wachttijd op eventuele hulp is daarmee een zekerheid geworden en biedt de gebruikers van het Salvidas Alarm rust en ruimte voor ontspanning.

Ga naar Google Play om het Salvidas Alarm te installeren.

20140710

Mnemonics